Che Che New York 低至1折福袋減價優惠(18年2月7-10日)

young@2018-02-03 11:29

由2月7至10日,我們於銅鑼灣陳列室開年宵派對,至受歡迎嘅蝴蝶酥和朱古力禮盒一應具備。更有大量低至一折嘅「福袋」,大家都盡早來掃貨啦!
Che Che New York 低至1折福袋減價優惠(18年2月7-10日)
賀年福袋:$168 - $388
蝴蝶酥賀年禮盒:$160 - $180
朱古力禮盒:$40 - $120
毛衣飾品:$40 - $250

日期:2月7至10日
時間:12-8pm
地點:銅鑼灣渣甸街54號富盛商業大廈12樓A室
電話:2882 2979
現金/信用卡:Visa,Master,銀聯

返回其他綜合優惠情報
上一頁 回覆 新主題 主頁
查看完整電腦版